info
Visuell kunst - June-Malin Birkely Pedersen

Bachelor i kunst og design - Visuell kunst

Notodden - Heltid

Ønsker du å jobbe med kunstnerisk praksis i et arbeidsliv innenfor kunstfeltet? Da er studieretningen visuell kunst noe for deg.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Visuell kunst
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 781
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor visuell kunst?

Kunstens rolle i samfunnet tillegges i dag sentral betydning for den bærekraftige omstillingen, fellesskapsdannelsen og demokratiutviklingen. Dette utvider kunstneres muligheter i kulturfeltet, institusjonelt og i det sosiale rom generelt. Som student på studieretning visuell kunst vil du utvikle ditt eget kunstneriske uttrykk innen et eller flere områder av det kunstfaglige feltet. 

Hva slags jobb får du?

Studiet gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med ulike oppgaver innen kunstfeltet. Med fordypning i visuell kunst vil du bli rustet til å jobbe med flere ulike former for kunstnerisk praksis i et arbeidsliv innen kunstfeltet.

Kaia Hortemo Skåttet   Kaia Hortemo Skåttet

Dette lærer du på visuell kunst

På studieretningen visuell kunst vil du få omfattende kunnskap om det visuelle kunstfeltet. Det vil bli lagt spesiell vekt på eget skapende arbeid og ferdigheter i ulike tegne- og maleteknikker, illustrasjon og bildearbeid, skulptur og installasjon samt film og videokunst. Gjennom studiet utvikler du en entreprenøriell forståelse av egen kunstnerisk praksis, og du lærer å bruke kompetansen din i et fremtidig arbeidsliv innen kunstfeltet.

Hvorfor bachelor i kunst og design?

Dagens samfunn har behov for kreative og skapende evner. Du velger å fordype deg innen en av studieretningene:

Med en bachelor i kunst og design kan du være med på å møte samfunnsaktuelle utfordringer og bli en del av et spennende fagmiljø hvor skaperglede, samfunnsdeltakelse, empati og bærekraftforståelse står sentralt.

Skulpturer 2021

Studentarbeid leire på mose

Humlekasse

Student modellerer en hund i leire

Student planlegger og tester

pensler

forskning på natur

Utstilling med hengekøye

hval i tre

Utstilling Store Galleri

Utstilling av studentarbeider

 

 

 

Sjekk også ut instagram-kontoen vår.

 

Kontakt med arbeidslivet

 

 

 

Gjennom studiet vil du møte undervisere og veiledere fra næringslivet, og jobbe med prosjektoppgaver direkte relatert til samfunnsaktuelle problemstillinger. I forbindelse med utvikling av din egen kunst- og designfaglige virksomhet, vil du få muligheten til å motta veiledning av og hospitere hos profesjonelle aktører i næringslivet.

 

 

 

Dette lærer du

Under studiet vil du jobbe med en praktisk og teoretisk tilnærming til analoge og digitale materialer, verktøy og teknikker. Du vil lære kunst- og designmetodikk gjennom praktiske læreprosesser som tar utgangspunkt i samfunnsaktuelle temaer og i tverrfaglige prosjekter med de øvrige studieretningene.

Under studiet vil du bygge deg opp erfaring gjennom å skape din egen kunst- og designfaglige virksomhet innen et valgt område i fagfeltet. 

Læringsaktiviteter vil bestå av blant annet:

 • prosjektarbeid
 • forelesninger
 • demonstrasjoner
 • praktiske øvelser
 • selvstendig arbeid i verkstedet
 • teoristudier
 • gruppearbeid
 • dialog og drøfting
 • arbeid med ulike dokumentasjons- og formidlingsformer

Hos oss blir du en del av et læringsfellesskap hvor studenter, undervisere og forskere samarbeider tett.

Sosialt studentmiljø

Studentmiljøet på Notodden er preget av skaperglede, og du vil fort merke at studentene er på hils på tvers studieretningene. 

Gjennom studiet settes din individuelle og spesialiserende kompetanse i samspill med forskjellige kompetanser hos medstudenter, undervisere og forskere i et skapende fellesskap.

På campus Notodden kan du ta del i en aktiv, variert og inkluderende studiehverdag. Hos oss er alle velkomne! Les mer om livet som student på Notodden .

 

Videre utdanningsmuligheter

Etter bachelorstudiet har du mulighet til å studere videre på:

Studiet gir mulighet til å søke opptak til andre masterprogram på norske og internasjonale institusjoner og kan være første skritt i en forskerutdanning. Videre kan du søke vår ph.d. i Kulturstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Kunst og design i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
På campus
Heltid
Høst 2024