Barnehagelærere og barn som tøyser

Barnehagelærer

Notodden - Heltid

Er du opptatt av barns lek, undring og læring, og ønsker å ha en lederjobb? Da er barnehagelærerutdanningen noe for deg. Som barnehagelærer får du kunnskap om barns utvikling, og kompetanse til å lede barn, medarbeidere og barnehagen.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Notodden
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 529
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlings- og nettbasert på heltid i Notodden

Barnehagelærerutdanningen på heltid er et 3-årig bachelorstudium som er samlings – og nettbasert på campus Notodden. Det er normalt fem til seks samlinger på campus to-tre dager per semester, i tillegg til synkrone og asynkrone undervisningsressurser i nettukene.

Studiet passer for deg som ønsker kontinuitet i læringsprosessen, men som av jobbmessige, familiære eller geografiske årsaker ikke har mulighet til å delta fysisk på et campusbasert fulltidsstudium. Utdanningen gir en større grad av fleksibilitet enn en campusbasert utdanning, samtidig som man har tett oppfølging av faglærere både på samlinger og på nett, noe som er nødvendig i en profesjonsutdanning.

Praksis gjennomføres primært i barnehagens partnerbarnehager, men kan unntaksvis av geografiske hensyn tilbys nærmere studentens bosted i områder der vi ikke har partnerbarnehager.

Undervisningsopplegg

Studieåret 2024-2025, 1. trinn
 • Samlinger høst: mandag - onsdag i uke 33, 35, 37, 39, 41 og 47.
 • Nettundervisning høst: tirsdag og onsdag i 34, 36, 38, 40, 42 og 46
 • Praksis i barnehage i ukene 43 - 45
 • Samlinger vår: mandag - onsdag i uke 3, 5, 7, 15 og 18.
 • Nettundervisning vår: tirsdag og onsdag i uke 2, 4, 6, 8 og 14
 • Praksis i barnehage i ukene 9 - 13
Studieåret 2025-2026, 2. trinn
 • Samlinger høst: 2 dagers samlinger på campus annenhver uke
 • Nettundervisning høst: 2 dager annenhver uke
 • Praksis 3 uker i barnehage og 1 uke i grunnskole på 1. trinn
 • Samlinger vår: 3 dagers samlinger annenhver uke
 • Nettundervisning vår: 2 dager annenhver uke
 • Praksis: 3 uker i barnehage
Studieåret 2026-2027, 3.trinn

Høst: Fordypning – her kommer undervisningsdager an på hvilken fordypning du velger/får innvilget.

 • Praksis 2 uker i barnehage 
 • Samlinger vår 3 dagers samlinger annenhver uke
 • Nettundervisning vår: 1 dager annenhver uke + asynkrone arbeidsformer
 • Praksis: 3 uker i barnehage

 

Det tas forbehold om endringer.

Hvorfor ta barnehagelærerutdanning?

Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

Barnehagelærerutdanningen vår er forskningsbasert og arbeidslivsrelevant.  Pedagogisk ledelse er et gjennomgående tema i både teoristudiet og praksisstudiet, og det skal være en tydelig progresjon fra første til siste studieår. 

Barnehagelærer er en profesjonsutdanning der du skal ha 100 dager i praksis som er regulert gjennom nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanningen.  

 

 

Dette lærer du 

På studiet får du kunnskap om:

 • hvordan du møter barn på en anerkjennende måte
 • forståelse av lekens og barndommens egenverdi
 • hvordan barn utvikler seg språklig og motorisk
 • barns skaperevne og bevegelsesglede

Studiet gir deg gode muligheter til å observere, reflektere og diskutere ulike sider rundt det å jobbe med barn i barnehage.

Du vil ha praksis i minimum 100 dager.  95 dager er i barnehage og  fem dager har fokus på overgang  og sammenheng mellom barnehage og skole. 

På denne måten blir du godt kjent med ulike barnehagers praksis og praksislærerens profesjonsutøvelse. Dette er nyttig for deg på din vei til å bli barnehagelærer. 

Barnehagebarn

Barnehagelærerutdanningen ved USN har mange fordeler

Barnehagelæreryrket er spennende og meningsfylt, og ingen dager er like. Hos USN har vi fokus på lek, læring, ledelse og praksis.

Kontakt med arbeidslivet

I barnehagelærerutdanningen har vi et nært samarbeid med våre partnerbarnehager. I studiet har du veiledet praksis  fordelt over alle semestrene. Du deltar på personal- og foreldremøter gjennom året.

Du er i barnehagen for å observere, undersøke og prøve ut ulike faglige problemstillinger som en del av undervisningen. Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen.  

Videre utdanningsmuligheter

Med barnehagelærerutdanning kan du bli kvalifisert til disse mastergradene hos oss:

Du kan også søke enkeltemner i relevante masterstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av barnehagelærer i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Eksterne søkere kan bare søke overflytting til barnehagelærerutdanning ved USN til tredje studieår. Mer om overgang/overflytting.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud