Studenter på videreutdannning i kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner (Executive master of Management)

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Vestfold - Deltid

Vi gir deg en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som helt eller delvis mangler tale.

 • Søknadsfrist: 01.08.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgift kr 29.500,-. (Med forbehold om endring). Pluss eventuelle utgifter til reise, opphold, litteratur og studiemateriell. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: 01.08.2024
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 70
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger 2024-2025

Studiet gjennomføres med samlinger på campus. Torsdager er undervisningen kl 12 - 18. Fredager kl 09 - 15. Endelig oversikt over tidspunkter og tema kommer i undervisningsplanen nærmere studiestart.

Samlingsdatoene for 2024 -2025 er:

 • Samling 1: torsdag og fredag uke 35 (29-30.august)
 • Samling 2: uke 38 (19-20.sept)
 • Samling 3: uke 46 (14-15 november)
 • Samling 4: uke 2 (9-10. januar)
 • Samling 5: uke 6 (6-7 februar)
 • Samling 6: uke 17 (24-25 april)

Hjemmeeksamen avholdes i første halvdel av mai.

Med forbehold om endringer.

Hvorfor studere alternativ og supplerende kommunikasjon?

I alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) vil du lære om alternative muligheter for kommunikasjon. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter for å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemninger, samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Du skal også lære om kartlegging av ASK-bruker og tilrettelegging av miljøet rundt. Du vil tilegne deg teoretisk kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer.

Hva slags jobb får du?

Dette er en videreutdanning for lærere, logopeder, ingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Slik er studiet

Studiet består av 6 samlinger, med fysisk oppmøte på campus Vestfold. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Studentene skal levere 3 arbeidskrav i en arbeidsmappe. Den ene av disse er en praksisrelatert prosjektoppgave i gruppe. Prosjektet godkjennes av faglærere og legges fram for medstudenter på siste samling. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Studere mer ASK?

USN tilbyr emnet ASK (masteremne) som en del av master i pedagogikk, i fordypning i spesialpedagogikk.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende etter søknadsfrist til studiet er fulltegnet. Det betyr at det ikke blir tatt stilling til om du søker støtte på eksterne midler(UDIR) eller ikke. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.