To ungdommer

Årsstudium i ungdomskunnskap

Vestfold - Heltid

Få aktuell kunnskap om ungdom på tvers av ulike oppvekstarenaer og ulike fag. Ungdomskunnskap er et tverrfaglig studium. I tillegg til pedagogikk består studiet av sosiologi, psykologi, antropologi, sosialt arbeid og kulturanalyse.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Års- og halvårsstudier
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 351
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 25
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor velge årsstudium i ungdomskunnskap?

Er du genuint opptatt av, og interessert i, ungdom og kan tenke deg å få teoretiske og praktiske verktøy i du kan bruke i i din omgang med ungdom, kan dette være faget for deg. Det er det eneste faget ved USN som kombinerer ulike fagdisipliner for å forstå ungdom i dag. Ungdomskunnskap tilbyr skolering i teori og refleksjonsevner på bachelornivå.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer deg til pedagogisk, kulturelt og sosialt arbeid rettet mot ungdom, også i ledende stillinger. Ungdomskunnskap kan også brukes som selvstendig fordypningsområde for lærere, barnevernspedagoger, sosionomer og kulturkandidater.

Kontakt med arbeidslivet

I løpet av studiet har du minst seks dager praksis på ulike ungdomsarenaer. Det blir også arrangert ekskursjoner til aktuelle steder, for eksempel rådgivningstjenester, ungdomsprosjekter og frivillige organisasjoner. I undervisningen vil du møte fagfolk fra ungdomsfeltet, som for eksempel politi og barnevern, som blir invitert for å fortelle om hvordan de jobber med ungdom

Dette lærer du på årsstudium i ungdomskunnskap

Undervisningen er organisert i ulike temabolker – for eksempel identitet, ungdomskulturer, marginalisering, empowerment, subkultur, barnevern, etnisitet, relasjonskompetanse, sosiale medier, kjønn og seksualitet. I forelesninger blir det lagt vekt på diskusjoner og samarbeid i grupper, i tillegg til individuell oppfølging i form av veiledning. Du vil lære begreper og forståelsesformer på tvers av samfunnsvitenskapelige disipliner og du vil få trening i å bruke disse i konkrete, praktiske situasjoner.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Vi har tett kontakt med forsknings- og universitetsmiljøer i Island, Irland og Litauen. Våre studenter får vanligvis mulighet til studiereise og kursing i Reykjavik, Dublin eller Vilnius.

Videre utdanningsmuligheter

Ungdomskunnskap kan inngå som del av flere ulike bachelorløp, som pedagogikk, sosiologi, språk og kultur. Dette kan videre være grunnlag for opptak til et tilsvarende mastergradsstudium. Årsstudiet kan også innpasses i lærerutdanningene ved USN og du kan gjennomføre utdanningen på kortere tid. Du må oppfylle opptakskravet til våre lærerutdanninger.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?