Illustrasjonsbilde

Masteremner i samfunn og helse

Vi tilbyr et masterstudium i samfunn og helse. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse, uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Enkeltemner

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Flere studiesteder
På campus
Deltid
Høst 2023
Porsgrunn
På campus
Deltid
Vår 2024

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du består eksamen i enkeltemnet, kan du senere bygge videre til en full master. Merk at gjennomførte enkeltemner ikke automatisk gir studieplass på et masterprogram. Dersom du senere ønsker å ta en full mastergrad, må du søke opptak til masterstudiet, og deretter søke innpassing av gjennomførte enkeltemner etter at du har fått opptak på programmet.