To studenter som arbeider sammen

Masteremner i menneskerettigheter og flerkulturalitet

Dette masterprogrammet er unikt i Europa fordi vi kombinerer fagfeltene som omhandler menneskerettigheter og flerkulturalitet. Nå er det mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet.

Emner

Videre studiemuligheter

Gjennom dette studiet får du erfaring med tverrfaglig forskning og kvalifiserer til akademisk forskning i menneskerettigheter og flerkulturalitet.

Emnene kan inkluderes i vår master i menneskerettigheter og flerkulturalitet.