info
Grunnskolelærerutdanning Øren skole

Enkeltemner ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7

Ferdig utdannede lærere kan søke opptak til enkeltemner i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 som videreutdanning.

Gjennomføring

I høstsemesteret tilbys emne 3 og 4 i en rekke undervisningsfag på 30 studiepoeng som går ordinært i grunnskolelærerutdanningene. Unntatt er enkeltemnene Nærmiljø, medborgerskap og folkehelse og Psykisk helse og livsmestring på 15 studiepoeng.

Der hvor undervisningsfagene består av to emner (15+15 stp), må begge emner tas samtidig over ett semester. 

I vårsemesteret tilbys emne 1 og 2, disse kan først søkes fra 1. november. 

Oversikt over enkeltemner for trinn 1-7

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Drammen
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Drammen
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Drammen
På campus
Heltid
Høst 2024
Notodden
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024