Avslutter historiestudiet i museets arkiv

Caroline Klavenes jobber med Porsgrunds Porselænsfabrik-arkivet som avslutning på bachelor-oppgaven ved USN. Foto av henne i arkivet.
INTERNSHIP: Caroline Klavenes jobber med Porsgrunds Porselænsfabrik-arkivet som avslutning på bachelor-oppgaven i historie ved USN. (Foto: Kristin Berge, Telemark Museum)

USN og Telemark Museum har en avtale om å gi historiestudenter praksisplass. Nå er Caroline Klavenes på plass i museets arkiv.

Tekst: Kristin Berge, Telemark Museum

Det var våren 2019 at direktør Jorunn Sem Fure og historieprofessorene Nils Ivar Agøy og Jens Johan Hyvik ved USN undertegnet avtalen om at studenter kan avslutte bachelorstudiet ved å forske på kilder som finnes i Telemark Museums arkiv.

– Fra historiefaggruppas side har vi lenge arbeidet for å få på plass muligheten til slik praksisutplassering for studentene våre. Museene og arkivene i vår region er selvsagt naturlige samarbeidspartnere for oss. Vi ser på disse avtalene som noe som er til fordel for alle involverte: studentene, vertsinstitusjonene og universitetet, sier professorene Agøy og Hyvik.

Trenger forskning

– Det er veldig fint at vi på museet og universitetet har sammenfallende faglige interesser som kan formaliseres i denne avtalen. Caroline Klavenes er allerede på plass, og vi håper at flere studenter får interesse for museets kildesamlinger. Vi trenger produksjon av forskning her på museet, kanskje samarbeidet også kan munne ut i mastergrader basert på museets temaer, sier Sem Fure.

Internship

– Jeg ønsker å jobbe med arkiv etter studiet, og da Telemark Museum var en mulighet, var det lett å velge, sier Klavenes. Hun er straks ferdig med bachelorgraden i historie, og med denne ordningen bytter hun vekk skriving av bacheloroppgave med 240 timer praksis – eller internship, som det heter.

– På denne måten får vi en ressurs som kan arbeide med samlingene våre og legge grunnlag for kunnskapsutvikling basert på kilder museet forvalter, og universitetets studenter får kilder de kan fordype seg i, sier Sem Fure begeistret.

LES OGSÅ: Masterstudent med internasjonal cover-story

Spennende materiale

To dager i uka fram til våren er historiestudenten hos Telemark Museum, og Porsgrunds Porselænsfabriks  arkiv fra 1940-1945 skal kartlegges.

– Porsgrunds Porselænsfabrik (PP) handlet mye med tyskerne, jeg er overrasket over at jeg har funnet så mye interessant på så kort tid. Det er veldig spennende! Temaet i studiet ellers nå i vinter, er industrialiseringen i Europa, dermed er denne PP-historien veldig relevant, mener Caroline Klavenes.

Rapport og høring

– Dokumentene jeg ser på i dag, er PPs bestilling av mønster med nazisymbol, og bestilling av serviser til soldater, forteller hun.

– Porselensmuseet er ganske nyetablert, og vi har stort behov for mer kunnskap om porselensfabrikkens historie. Nå materialiseres konkrete resultater, sier museumsdirektøren.

Klavenes’ opphold skal ende opp i en rapport og et muntlig forsvar.

– Etter studiet kommer jeg til å lete etter en arkivjobb, før jeg kanskje tar master senere, forteller Klavenes.

LES OGSÅ: Studerer historie og har praksis i USA

Studer historie på USN

Historiestudier ved USN kan du ta både i Vestfold og i Bø. Begge steder tilbyr årsstudium og bachelorgrad i historie.

I Bø er det utviklet nye og spennende undervisningsformer gjennom samlingsbaserte nettstudier. Det vil si at du store deler av tiden kan være nær sagt hvor som helst i verden, og få forelesninger og annen undervisning på nett.

I Vestfold dreier det seg om vanlige forelesninger og gruppeundervisning i auditorier og klasserom. I tillegg tilbyr Vestfold mastergrad i historie gjennom lektorprogrammet.