Student på feltarbeid i emnet Conservation Biology

Masteremner i økologi- og miljøforvaltning

Vi tilbyr et masterstudium i økologi- og miljøforvaltning. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse uten å være tatt opp på masterprogrammet.

Emner