Videreutdanning for barnehagelærere

Er du barnehagelærer eller pedagog og ønsker videreutdanning? Vi har tilbud for deg.

Hvilke videreutdanninger kan du ta?

Vi har en rekke videreutdanningstilbud for barnehagelærere og pedagoger. De fleste er samlingsbaserte deltidsstudier som gjør at du kan utdanne deg mens du fremdeles er i jobb.

Våre videreutdanninger for barnehagelærere