Heter det barnehagelærer eller førskolelærer?

Barnehagelærerutdanning het tidligere førskolelærerutdanning. Utdanningen er den samme, og den kvalifiserer for samme type jobb i barnehage.

Fra høsten 2013 het ikke lenger utdanningen førskolelærer, men barnehagelærer. Tanken om å forandre navn har blant annet blitt forklart med at det vil gjøre det tydeligere at dette er en egen utdanning, ikke en "mini lærerutdanning", og dermed styrke statusen til utdanningen.

 

keyboard_backspace Se vår studietilbudsside for barnehagelærerutdanninngen.

– Den nye barnehagelærerutdanningen skal være bedre tilpasset virkeligheten i barnehagene rundt omkring i landet vårt. Barn fortjener barnehagelærere som har høy kompetanse og som kan stimulere deres utvikling, lærelyst, fantasi og skaperevne. Derfor vil kunnskap om små barn, pedagogikk og ledelse stå sentralt i den nye utdanningen, sa den gang statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.