to studenter i motorrom marinteknisk drift

Bachelor i marinteknisk drift

Marinteknisk drift er studiet for deg som vil bli maskinist, maskinsjef til sjøs eller teknisk driftssjef på land. Det er en lederutdanning som kvalifiserer til arbeid på skip, rigger og anlegg på land.

A- vei og Y-vei

Du kan søke opptak til dette studiet gjennom A-vei (for deg med generell studiekompetanse) eller Y-vei (for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev).

For A-veien må du ta et tilleggssemester med verkstedpraksis å kunne løse ut sertifikater. Det vil si at du må gjennomføre sju (6 +1) semester totalt for å få vitnemål som gir deg sertifikater.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024

Hvorfor marinteknisk drift? 

Norge er blant verdens mest innovative skipsnasjoner, og dette studiet er landets eneste profesjonsrettede bachelor i marinteknisk drift som kvalifiserer til maskinoffiser. 

Det er mye som skjer innen grønn skipsfart, som skip drevet av flytende naturgass, batteriferger, hybridskip og utvikling av hydrogen som drivstoff for å nevne noe. 

Maritim næring har behov for motiverte kandidater fra marinteknisk drift for å møte utviklingen innen blant annet digitalisering og automatisering. 

Etter studiet sitter du med en solid kompetanse det er stort behov for i næringen.

USN Maritime

USN Maritime har egen linjeforening. Linjeforeningen samler studenter i en felles forening for internt samhold og for at du kan bli kjent med studenter fra de andre maritime utdanningene våre. Linjeforeningen arrangerer diverse sosiale og faglige arrangementer, blant annet fag- og karrieredager hvor den maritime næringen er til stede. Har du spørsmål om våre maritime studier, send oss en melding på Facebook.

Hva slags jobb får du?

Utdanningen gir deg en inngangsbillett til spennende arbeidsmarkeder i hele verden, hvor kontrakter kan være signert allerede før du er ferdig på studiet. 

Med bachelor i marinteknisk drift kan du gå om bord på alle typer skip og flyttbare installasjoner. Der kan du jobbe som maskinkadett for å få nødvendig fartstid for å oppnå maritime sertifikater. Etter praksisperioden om bord, blir du maskinist med mulighet for å rykke opp til maskinsjef etter nødvendig fartstid.

Det er også mange muligheter på land. Du kan jobbe som teknisk inspektør, driftsingeniør og driftssjef. Som maskinteknisk driftsingeniør vil du være attraktiv for jobber på landbaserte tekniske anlegg og installasjoner.

Du kan også jobbe offshore på rigg som teknisk personale og etter hvert rykke opp til teknisk sjef.

Jeg hadde lyst til bli maskinoffiser, og da er bachelor i marinteknisk drift det naturlige valget!

Marius Bredsand. Foto.Marius Bredsand

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier, som for eksempel master i maritim ledelse.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av marinteknisk drift - maskinist i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.