Studentene Christian Michael Evensen, Emilie Ødegård Kjørvik, Nasrin Mohammade og Ludvik Røvik Elefsen

Bachelor i internasjonal markedsføring og reiseliv

Bø - Heltid

Vil du ha en internasjonal karriere innen markedsføring og reiseliv? I siste studieår kan du velge å ha praksis i utlandet eller en internasjonal bedrift.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søkekode: 222 473
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Dette studieprogrammet er under ombygging

Fra høsten 2024 vil vi tilby:

Hvorfor internasjonal markedsføring og reiseliv?

Dette studiet passer for deg som vil jobbe i bedrifter som retter seg mot både et norsk og internasjonalt marked, enten med markedsføring eller med utvikling av attraksjoner og reiselivsdestinasjoner. 

I en globalisert økonomi som bygger på opplevelser og tjenester øker behovet for kunnskap om andre lands kulturer og samfunnsforhold, og ferdigheter til å jobbe internasjonalt. Studiet i internasjonal markedsføring og reiseliv gir deg kompetansen du trenger for å hjelpe bedrifter og destinasjoner med å etablere en internasjonal profil og lønnsom drift. 

Fornøyde studenter: Studentene på Internasjonal markedsføring og reiseliv gir studiet høyere score enn landsgjennomsnittet for markedsføringsstudier. Det forteller resultatene fra Studiebarometeret 2019.

Hva slags jobb får du?

Etter avsluttet studium har du et godt utgangspunkt for arbeid på mellomleder- og ledernivå i små og mellomstore bedrifter som jobber internasjonalt. Våre studenter har gått videre til jobber innenfor markedsføring, konsulentvirksomhet, reiselivsledelse, og konsept- og produktutvikling innenfor reiseliv og markedsføring. De har også fått jobb som reisekonsulenter, prosjektledere, medierådgivere og salgsansvarlige. Les om Øystein Opperud som kapret drømmejobben, og nå er byråleder hos Synlighet:

Jeg lærte mye teori om markedsføring, som fortsatt gjelder. Den legger fundamentet for all strategi jeg legger og utfører.

Øystein S. Opperud jobber i byrået Synlighet, etter å ha studert internasjonal markedsføring på USN. Foto av ham.Øystein S. Opperud, Byråleder i Synlighet AS

 

Nærhet til arbeidslivet

I siste studieår kan du velge å ha praksis (internship) i utlandet eller en internasjonal bedrift. Det er starten på et godt nettverk og du får referanser som hjelper deg når du søker jobb. Studentene får kontakt med arbeidslivet også gjennom studiebesøk til relevante bedrifter og gjesteforelesere.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets siste studieår.

 

Les også: Øystein og Daniel gjorde en så god jobb i sin praksis at daglig leder krevde at styret opprettet to ny stillinger til dem.

Hva lærer du i internasjonal markedsføring og reiseliv?

Studiet gir deg solide basiskunnskaper i markedsføring, økonomi, organisasjons- og reiselivsfag og språk. 

Du lærer:

 • Internasjonale forretningsforhold og økonomi og ledelse
 • Tverrkulturell kommunikasjon og språk
 • Bærekraftig bedrifts- og destinasjonsutvikling
 • Opplevelsesdesign og konseptutvikling

Spesialiseringsfagene gir deg innsikt i markedsføring i internasjonale omgivelser, reiselivet som global og nasjonal næring og tverrkulturell forståelse.

Studiet er knyttet tett opp mot studiene i økonomi og ledelse. Noen av emnene går på engelsk, sammen med internasjonale studenter.

Valgemner på tredjeåret gir rom for å spisse inn bacheloren på ønsket fagretning. For eksempel kan du velge et nytt, viktig og spennende emne som begynte høsten 2019 som fokuserer på bærekraft, grønn markedsføring og sirkulær økonomi.

Det blir benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, oppgaveløsning, seminarer og ekskursjoner. Tradisjonelle forelesningsformer kan bli supplert med aktiv bruk av internett og databaserte modellverktøy. Deler av studieprogrammet undervises på engelsk.

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Videre utdanning

Du blir kvalifisert for opptak til mastergradsstudier ved høgskoler og universiteter i inn- og utland.

Studenter i økonomi og ledelse på USN Handelshøyskolen. Bilde av gruppearbeid.

Slik kan du komme langt og ha en spennende karriere!

Absolutt alle bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter trenger ansatte med kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av internasjonal markedsføring og reiseliv i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse