Student på feltarbeid i Nevlunghavn

Årsstudium i naturfag

Bø - Deltid

Biologisk mangfold, klima og miljøgifter får stadig større oppmerksomhet. Mange av de viktigste avgjørelsene i fremtiden vil være basert på kunnskaper innen naturfag.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Års- og halvårsstudier
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Søkekode: 222 662
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 50
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor naturfag?

Reduserte klimautslipp og artsmangfold blir stadig viktigere og håndtering av miljøgifter får økt oppmerksomhet. Mange av de viktigste avgjørelsene i fremtiden vil være basert på kunnskaper innen realfag. Det er derfor stort behov for naturfagkompetanse. 

keyboard_backspace Bli kjent med oss på facebook.

Dette lærer du 

Studiet passer for deg med interesse for natur og miljø, og gir en deg teoretisk og praktisk innføring i viktige felt som biologi, økologi, botanikk, zoologi, geologi, klima og støy- og luftforurensning.

Du lærer deg også å ta i bruk viktige verktøy som kjemi og vitenskapelig skriving.

Nett- og samlingsbasert

Studiet er samlings- og nettbasert, og kan tas på deltid over to år med mulighet for gjennomføring på ett år.

Et nettbasert studium innebærer at en vesentlig del av opplæringen foregår som selvstudium med bruk av digitale verktøy/medier. Videre vil felt- og laboratorieundervisning bli konsentrert til en eller flere samlinger i hvert emne.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir deg en faglig basis for videre studier i natur- og miljøvernfag på bachelor- og mastergradsnivå.

Studiet er også relevant for lærere som ønsker økt kompetanse i naturfag, men vi ikke kan garantere for kvalifikasjoner til naturfagdidaktikk ved andre studiesteder enn USN. Årsstudiet kan også innpasses i lærerutdanningene ved USN og du kan gjennomføre utdanningen på kortere tid. Du må oppfylle opptakskravet til våre lærerutdanninger.

Bachelorutdanning gir deg muligheten til å søke mastergradstudier, som for eksempel master i natur-, helse- og miljø. Vi har også doktorgradsutdanning i økologi

Spesielle hensyn

Merk at studiet er kan være fysisk krevende. Du må være i relativt god form for å delta på feltkurs i variert terreng i skog og mark under skiftende værforhold.

Ta kontakt dersom du trenger tilrettelegging av studiesituasjonen din.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2021 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

47.7
Ordinær kvote
Deltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Deltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?