Studenter på feltarbeid i Nevlunghavn

Årsstudium i natur og miljø

Bø - Heltid

Biologisk mangfold, klima og miljøgifter får stadig større oppmerksomhet. På årsstudium i natur og miljø får du basiskunnskap om selve naturen og om menneskets plass i naturen.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Års- og halvårsstudier
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 605
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 25
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor natur og miljø?

Engasjerer du deg i temaer som klimaendringer, miljøutfordringer og bevaring av artsmangfold? Ønsker du å vite mer om mekanismer fra cellenivå opp til de store sammenhengene mellom økosystemer og klima?

Vi gir deg en grunnleggende forståelse av naturen og miljøet vi er omgitt av. Kunnskap om levende organismer og prosesser i økosystemene er viktig for en bærekraftig forvaltning av naturen og miljøet.

Dette lærer du

Du får grunnleggende kunnskap innen fagfelt som klima, økologi og evolusjon, cellebiologi og genetikk. Du lærer om de vanligste plante- og dyreartene i norsk natur, og blir kjent med mineraler, bergarter og sentrale geologiske prosesser som former landskapet. Hvordan fysiske, kjemiske og biologiske faktorer og prosesser påvirker alt fra individer til populasjoner og arter, og miljøet de lever i, er sentralt i studiet.

FNs Bærekraftsmål setter en ramme for dette studiet. De gir en felles internasjonal plan for å stoppe klimaendringer, ta vare på liv i vann og på land, redusere fattigdom og sult.

For deg som trives med å være ute i naturen, vil årsstudium i natur og miljø bidra til rikere opplevelser og økt kunnskap om omgivelsene.

Arbeidslivet og samfunnet trenger bevisste borgere med basiskunnskap om natur og miljø. Vi legger også vekt på å utvikle din formidlingsevne, som er en etterspurt egenskap i arbeidslivet.

keyboard_backspace Bli kjent med studiet og fagmiljøet på Facebook.

Videre utdanning

Studiet tilsvarer første år av bachelor i natur og miljøforvaltning. Du kan søke deg videre på denne bachelorgraden etter årsstudiet.

Etter bachelorstudier kan du ta en master i økologi og miljøforvaltning. Du kan også ta en forskerutdanning ved å velge ph.d. i økologi.

Årsstudiet kan også innpasses i lærerutdanningene ved USN og du kan gjennomføre utdanningen på kortere tid. Du må oppfylle opptakskravet til våre lærerutdanninger.

Spesielle hensyn

Du må være forberedt på at feltkurs foregår i ulike terreng og under skiftende værforhold.

Ta kontakt dersom du trenger tilrettelegging av studiesituasjonen din.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?