Studentene Christian Michael Evensen, Emilie Ødegård Kjørvik, Nasrin Mohammade og Ludvik Røvik Elefsen

Årsstudium i internasjonal forståelse og samarbeid

Vestfold - Heltid

Forstå samspillet mellom det globale, det nasjonale og det lokale. Lær om internasjonale relasjoner og global utvikling sett i forbindelse med historiske, økonomiske, politiske og kulturelle endringsprosesser.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Års- og halvårsstudier
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 717
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor internasjonal forståelse og samarbeid, og hva lærer du?

Gjennom deltakelse på en utenlands studietur, får du verdifull internasjonal erfaring med hvordan internasjonale relasjoner utformer seg i praksis.

Vi gir deg kunnskap om internasjonale relasjoner, internasjonal migrasjon, globalisering, identitet og etniske relasjoner og betydningen av kulturforståelse.

Vi har fokus på globale endringsprosesser og nasjonsbygging, post-kolonial og global historie, menneskerettigheter, innvandring og integrering i ulike samfunn preget av kulturelt mangfold. Kulturelt mangfold og integrasjon i det flerkulturelle Norge er en sentral del av studiet.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Hvem egner studiet seg for?

Er du interessert i internasjonale spørsmål og internasjonalt arbeid? Studiet passer for deg som ønsker å forstå og forklare viktige samfunnsendringer knyttet til globalisering av økonomi, politikk og kultur i et historisk perspektiv, samt hvordan disse får ulike konsekvenser på lokalt og nasjonalt nivå.

Årsstudiet egner seg:

 • som påbygning og faglig utvikling for de som er opptatt av internasjonale spørsmål og allerede har en bachelorgrad eller profesjonsutdanning
 • for deg som tar studiet som første studieår i en høyere utdanning
 • som valgemne innpasset i en bachelorgrad (f.eks. historie, sosiologi eller andre samfunnsfag ved USN), eller i utviklingsstudier og internasjonale relasjoner ved andre universiteter

Har du et fremtidsønske om å jobbe internasjonalt, enten for multilaterale organisasjoner (UNDP, UNICEF, UNHRC), offentlig- eller privat virksomhet, eller humanitære organisasjoner (Redd Barna, Flyktninghjelpen, Røde Kors mfl.) knyttet til freds- og konflikthåndtering, katastrofe- og nødhjelp, bistands og utviklingssamarbeid, vil du ha nytte av dette årsstudiet.

Videre utdanningsmuligheter

Når du har bestått årsstudiet, er det mulig å søke om godkjenning av inntil 60 studiepoeng i en av våre lærerutdanninger (grunnskolelærerutdanning 1-7 eller grunnskolelærerutdanning 5-10). Har du også en bachelor kan dette årsstudiet gjør deg klar til å fortsette med vår master i menneskerettigheter og flerkulturalitet.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

36
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?