Fakultetsstyret for teknologi, naturvitskap og maritime fag

Gruppebilde av Fakultetsstyret på Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag stående samlet i en trapp
Fakultetsstyret på Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag høsten 2023.

Fakultetsstyret skal, som fakultetets øverste organ, bidra til strategisk utvikling og kvalitet i utdanning og forskning. Fakultetsstyret skal fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende regelverk, universitetets strategi, virksomhetsmål og styringsmodell, samt andre vedtak fattet av universitetsstyret eller rektor.

Sammensetning

Fakultetsstyret ledes av dekan, og består av eksterne representanter, forskere, administrasjonsansatte og studenter.

 

Eksterne
 • Michael Rygaard Hansen
 • Ellen Dahler Tuset
 • Geir Axel Oftedahl

​​​​​

Interne

Faglige representanter:

 • Morten Christian Melaaen (leder)

 • Randi Toreskås Holta (nestleder)

 • Mari Pran (møtesekretær)

 • Knut Vågsæther

 • Elin Fjeld

 • Tone Jøran Oredalen

 • Arvid Siqveland

 • Liv Aakre

Vararepresentanter:

 • Simen Hjellvik

 • Mari Auby Starup

 • Helene Hov

 • Mohsen Toorani

Studentrepresentanter:

 • Tobias Bierberg Johansson
 • Victoria Eugenie Godem Underhaug
 • Saiyam Marahatta (vara)
 • Charlotte Louise Fosse (vara)

Møteplan

Møteplan for 2023:

 • Onsdag 8. februar kl. 12.30
 • Mandag 22. mai kl. 10.00
 • Onsdag 4. oktober
 • Onsdag 22. november

Mandat

Innkallinger og møteprotokoller

 

Møtedokumenter finner du her