Studenter utvikler banebrytende teknologi

Gruppebilde av studentene i NavierUSN sammen  med ledelsen fra USN og KOngsberg Gruppen under signeringen ved campus Vestfold.
SPONSORAVTALE: NavierUSN har signert med Kongsberg Defence & Aerospace. Instituttleder Marius Stian Tannum (bak til venstre), viserektor Nils Kristian Bogen, HR-direktør Bredo Larsen, studentene Edvart G. Bjerke, Jarl B. Andersen, Lise Trehjørningen, Mathias Mellingen og Didrik Larsen. Foran fra venstre Sondre N. Engeness, Anders Faret-Moe, Aleksander Nordmo og Mathias B. Hjelmervik. (Alle foto: An-Magritt Larsen)

De deler lidenskapen for innovasjon og teknologi. Studenter fra ulike studier forenes om å utvikle autonome kjøretøy med støtte fra Kongsberg Gruppen.

Studentene i NavierUSN bygger og programmerer små autonome fartøy, og har Kongsberg Gruppen og flere andre samarbeidspartnere fra næringslivet. 

Suksessen startet med en gruppe ambisisøe ingeniørstudenter som fikk gnisten tent da teknologikonsernet ytret ønske om å sponse et studentprosjekt. Det var under et bedriftsbesøk til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) høsten 2022. 

– Vi samlet noen ildsjeler for å idémyldre frem et konsept som vi presenterte for Kongsberg Gruppen. Vi er dypt takknemlige for tilliten selskapet viser ved å engasjere seg i prosjektet vårt. Å signere en kontrakt er en stor milepæl for oss, sier prosjektleder Aleksander Nordmo. 

Første idé til prosjekt var en autonom båt. Underveis tiltrakk NavierUSN også studenter fra andre studier som sammen finner gode løsninger. 

LES OGSÅ: Mest fornøyde ingeniørstudenter i landet

Gøy og meningsfullt  

Autonom teknologi handler om å skape maskiner og systemer som er i stand til å operere og ta beslutninger uten menneskelig innblanding. Feltet har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene med utviklingen av selvkjørende biler, autonome droner og intelligente roboter.

– Visjonen vår med NavierUSN er å bygge et fellesskap av studenter som er villige til å lære i et spennende miljø. Her jobber vi med noe som er morsomt, relevant og samtidig har betydning for samfunnet og fremtiden. Vi mener dette er en meningsfull måte for studentene å bruke teoretisk kunnskap i praksis, gjennom å utvikle autonome kjøretøy, sier Aleksander.

HR-direktør Bredo Larsen (til venstre) og NavierUSNs prosjektleder Aleksander Nordmo håndhilser og med sjødronen foran p et bord og resten av NavierUSN-studentene og publikum ser på under USNexpo på campus Vestfold

Per nå består NavierUSN av ti studenter fra ingeniørdisiplinene dataelektro, elektronikk og maskin, samt en student fra økonomi og ledelse. Designstudenter fra bachelor i visuell kommunikasjon har også deltatt. Studentene fordeles til å jobbe på  områdene programvare, mekanisk, markedsføring eller ledelse.

Nylig stakk NavierUSN av med førsteprisen i Autodrone 2023, mesterskapet for autonome sjødroner i Horten indre havn. Her konkurrerte de med egenutviklet sjødrone mot ingeniørstudenter fra NTNU og Høgskolen på Vestlandet.

– Vi ønsker alle studenter velkommen, bare du har interessen og pågangsmotet til å yte litt ekstra utenom vanlig studieløp. Vi håper at NavierUSN kan bli en naturlig del av universitetet med studenter og ledelse som bidrar til å ta prosjektet videre. Det handler om å være en ambassadør for endring og bidra til å forme fremtiden, sier Aleksander. 

LES OGSÅ: Rektor: Kunnskap vi trenger nå!

Kongsberg Gruppen som sponsor

Den nye sponsoravtalen er signert med Kongsberg Defence & Aerospace, en av divisjonene i Kongsberg Gruppen. 

– Selskapet har gitt oss muligheten til å kjøpe inn nødvendige komponenter og utstyr til båten, som vi ikke ellers ville hatt råd til. De gir oss frie tøyler til at vi kan leke oss, prøve oss frem, feile og diskutere mulige løsninger innen autonom teknologi, sier ingeniørstudentene Sondre N. Engeness og Mathias B. Hjelmervik.

De forklarer at NavierUSN er oppkalt etter Navier Stokes-ligningene utviklet av Claude-Louis Navier og George Gabriel Stokes. Ligningene beskriver bevegelsen av væsker under visse betingelser, og NavierUSN bruker prinsippene i utviklingen av pålitelige autonome systemer for sjødronene. 

I tillegg til Kongsberg Gruppen samarbeider NavierUSN med Telia, Kartverket, Emcom, Nordic Link og SproutUSN.

Viserektor Nils Kristian Bogen gir honnør til studentene som så og grep muligheten med Kongsberg Gruppen.

Nærbilde av sjødronen

– NavierUSN er en katalysator for tverrfaglig samarbeid internt på USN som i neste omgang kan anvendes til å løse utfordringer til nærings- og samfunnsliv. Studentprosjektet går rett inn i verdiene våre om å være et nyskapende universitet tett på samfunns- og arbeidslivet, og som bidrar med kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig samfunnsutvikling, sier Bogen.

Han ønsker flere gode studentsamarbeid velkommen.

– Vi trenger dedikerte ildsjeler med vilje til å legge ned den ekstra innsatsen som kreves, som kan tenke utenfor boksen og samarbeide på tvers av fagfelt for å skape noe unikt og meningsfullt. Det er gjennom kontinuerlig innovasjon og utvikling av nye teknologiske løsninger at vi oppnår fremskritt og former samfunnet, sier Bogen.

LES OGSÅ: Dette vinner bedrifter på nærings- og industrimasterstudentene 

 

Dette er NavierUSN

  • Navier USN er en gruppe motiverte studenter som sammen utvikler autonome kjøretøy.
  • Første prosjekt er en autonom sjødrone som gruppen har utviklet for nasjonale og internasjonale konkurranser.
  • Kongsberg Defence & Aerospace har signert samarbeidsavtale med studentgruppen om utvikling og testing av autonom teknologi. 
  • Grunnlagt høsten 2022 av en utvalgt gruppe ambisiøse ingeniørstudenter. I dag inkluderer gruppen studenter fra flere ulike studier.