Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi held til ved campus Porsgrunn. Her er universitetsmiljøet omgitt av eit rikt næringsliv med spennande karrieremoglegheiter i eit internasjonalt miljø.

Studieprogram

A-veg er for søkarar med generell studiekompetanse + R1/R2 matematikk og fysikk, eventuelt forkurs eller fagskoleutdanning. Y-veg er for søkarar med relevant fagbrev som bakgrunn.  

Bachelor i ingeniørfag

Masterstudium

Doktorgrad

Forsking

Instituttet sine satsningsområde innan forsking er:

Her ligg oversikt over alle tilsette sine publiseringar i Cristin.

Samarbeid

Vi har eit omfattande samarbeid med ein rekke av dei store industriselskapa i Noreg.

Ein film fra International Energy Industri Agency er ein god illustrasjon på kva vi jobbar med innan energiforsking og digitalisering.