Institutt for mikrosystemer

Institutt for mikrosystem held til ved campus Vestfold. Her er fag- og forskingsmiljøet omgitt av eit rikt næringsliv med spennande karrieremoglegheiter. Vi tilbyr utdanning, oppdrag og samarbeid innan maskinteknikk, datateknikk, elektrofag og mikro- og nanoteknologi.

Studieprogram

A-veg er for søkarar med generell studiekompetanse + R1/R2 matematikk og fysikk, eventuelt forkurs eller fagskoleutdanning. Y-veg er for søkarar med relevant fagbrev som bakgrunn.  

Bachelor i ingeniørfag

Masterstudiar

Doktorgrad

Forsking

Vi har stor forskingsaktivitet og vil at forskinga vår skal vere relevant og anvendt regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studentar kan ta del i fleire forskningsprosjekt og resultater frå forskinga blir brukt aktivt inn i undervisinga.

Instituttet har fleire forskingsgrupper:

Her ligg oversikt over tilsette sine publiseringar i Cristin.

Spesialgrupper