Fakultetsstyret for helse- og sosialvitenskap

Møte i fakultetsstyret for HS i 2023

Fakultetsstyret skal, som fakultetets øverste organ, bidra til strategisk utvikling og kvalitet i utdanning og forskning. Fakultetsstyret skal fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten innenfor rammen av gjeldende regelverk, universitetets strategi, virksomhetsmål og styringsmodell, samt andre vedtak fattet av universitetsstyret eller rektor.

Sammensetning

Fakultetsstyret ledes av dekan, og består av eksterne representanter, forskere, administrasjonsansatte og studenter.

Eksterne
 • Sudhir Sharma
 • Hans Thorvald Haugo
 • Randi Skår

Eksterne varamedlemmer:

 1. Karen Berit Dillerud Sannes
 2. Ellen Sofie Øvrum
Interne

Faglige representanter:

 • Halvard Vike
 • Grethe Eilertsen
 • Kirsten Eika Amsrud
 • Rob Bongaardt

Varamedlemmer for faglige representanter:

 1. Vibeke Sundling
 2. Linn Hege Førsund
 3. Steffen Torp
 4. Jörn Klein

Teknisk/administrativ ansatt:

 • Synnøve Gaustadnes

Vara for teknisk/administrativ ansatt:

 1. Tove Kammen

Studentrepresentanter:

 • Ilir Haziri
 • Heidi Åsheim

Møteplan

2024:

 • Torsdag 8. februar på Campus Drammen - Møterom D M15203 kl. 10.00 - 15.00
 • Torsdag 23. mai på Campus Bakkenteigen, Vestfold - Møterom C2-131 Skarvsetet kl. 10.00 - 15.00
 • Torsdag 3. oktober på Campus Porsgrunn - Møterom B-203 kl. 10.00 - 15.00
 • Onsdag 27. november (informasjon om campus og møterom kommer) - kl. 10.00 - 15.00

Mandat

Innkallinger og møteprotokoller

 

Møtedokumenter finner du her