Randi Toreskås Holta

Visedekan
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Porsgrunn (B-271B)
Jeg arbeider med utdanningskvalitet og studieporteføljeutvikling innenfor fagområdene teknologi, naturvitenskap og maritime fag, med et spesielt fokus på ingeniørutdanningene.

Ansvarsområder

Blant arbeidsoppgavene er

Oppfølging av resultatene i Studiebarometeret, evaluering av emner og utdanninger, og være fakultetets representant i UFU (Utvalg for utdanningskvalitet)

Legge til rette for økt samarbeid i fagmiljøene, økt forskningstilknytning i bachelorporgrammene, likebehandling av fakultetets studenter på tvers av campuser

Utredning og vurdering av nye studietilbud

Planlegger fakultetets studieportefølje og opptaksmåltall for kommende år

Påse at fakultetets utdanningsvirksomhet er i tråd med USNs kvalitetssystem og med lov og forskrift

Ansvar for fakultetets EVU-virksomhet

CV

Utdanning

1987 - pedagogisk seminar

1988 - Cand. scient. fysikk

1996 - Dr.ing. teoretisk fysikk

2008 - NHOs lederutvikling for kvinner, Female Future

2008 - Handelshøyskolen BI, BIK24011 Styrekompetanse I 

2013 - Internt lederutviklingsprogram ved HIT

Arbeidserfaring

1999-2001 Senior systemingeniør, Cardiac AS

2002-2011 Førsteamanuensis ved HiT, undervisning og veileding i prosess- og energifag

2011-2016 Instituttleder for Institutt for elektro, IT og kybernetikk, HiT

2017- dd    Visedekan for utdanning, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, USN