Mari Pran

Fakultetsdirektør
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Adm, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Campus Vestfold (D2-94)