Aud Mette Myklebust

Visedekan for utdanningskvalitet og samh
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Campus Drammen (13012)
Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling Førsteamanuensis med avhandling innenfor distriktsrøntgen

Ansvarsområder

  • Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling fakultetet for helse og sosialvitenskap
  • Prosjektmedarbeider USN Profesjon
  • Jobber med ekstern samhandling (helsegoretak og universitetskommner)
  • Prosjektleder DigSam Digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanninger

 

Kompetanse

  • Utdanningsledelse
  • 15 års erfaring som underviser/veileder/leder i høyere utdanning
  • Personalledelse
  • 20 års erfaring som radiograf/stråleterapeut/leder i helseforetak,
  • Prosjektleder for utviklingsprosjekter innen undervisning/samhandling :

Undervisningserfaring innenfor stråleterapi,mammografi, brystkreft, organisering av radiologiske tjenester
Forskningsområder er distriktsrøntgen, organisering av tjenester, rolledeling

CV

Aud Mette Myklebust | LinkedIn

Utdanning:

2016: Professional Doctorate, Glasgow Caledonian University.

2007: Master i klinisk helsearbeid, Høgskolen i Buskerud – tjenesteutvikling innen medisinsk strålebruk.

2003: Høgskolepedagogikk, Høgskolen i Buskerud

1993: Helseledelse, Høgskolen i Sogn og Fjordane

1987: Videreutdanning i Stråleterapi, Høgskolen i Oslo

1985: Bachelor i radiografi, Høgskolen i Bergen

Praksis:

2020-d.d Visedekan for utdanningskvalitet og samhandling, Universitetet i Sørøst Norge

2019-2020: Førsteamanuensis, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign,

2018-2019: Avdelingsleder Brystdiagnostisk Senter OUS (100%), Førsteamanuensis Universitetet i Sørøst Norge (20%)

2017-2018: Førsteamanuensis, Faggruppeleder, institutt for optometri, radiografi og lysdesign. Høgskolen i Sørøst Norge

2014 – 2016: Instituttleder, institutt for radiografi og helseteknologi, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Sørøst Norge

2012- 2013: Instituttleder, institutt for radiografi og helseteknologi, Høgskolen i Buskerud

2007–2011: Studieleder og høgskolelektor, Radiografi, Høgskolen i Buskerud

2003-2007: Høgskolelærer, kursansvarlig Høgskolen i Buskerud, Radiografutdanningen

2000-03: Fagplanarbeid ved Høgskolen i Buskerud

2001-03: Avdelingsradiograf, Brystdiagnostisk Senter Sykehuset Buskerud, Drammen

1995-01: Radiograf/avdelingsleder/assisterende overradiograf, Buskerud Sentralsykehus, Drammen

1993-95: Radiograf, Gjøvik Fylkessykehus

1986-93: Stråleterapeut Det Norske Radiumhospital

1985-86: Radiograf, Aust Agder Sentralsykehus, Arendal

 


 

Publikasjoner i Cristin