Nyutdannede lærere – helhetlig strategi for videre profesjonell utvikling

Det nordiske nettverket Nordic Teacher Induction (NTI) inviterer til en heldagskonferanse med tema nyutdannede lærere og overgangen mellom utdanning og yrke (induction-fasen).


24 Mar

Praktisk informasjon

Program


Fredag 24. mars 2023


09.30 - registrering og kaffe


10.00

Velkommen

Innledning ved USN, Utdanningsforbundet og KS 


10.30

Hvordan er det å være nyutdannet?

Sofasamtale med nyutdannede lærere om oppstart første og andre år som lærer
Nyutdannede lærere beskriver egen opplevelse
-    Pedagogstudentene v/ leder Lars S. Syrrist
-    Solveig Ittelin og Einar Karlsen


10.55

Hva er en lærerstartordning og hvorfor er det behov for den?

Lisbeth Lunde Frederiksen, professor, VIA University Aarhus, DK


11.30 - pause


11.50

Nasjonale rammer for veiledningsordningene:
Innhold, historie, hva sier forskningen, erfaringer.

Eva Bjerkholt, professor, USN og  Sissel Havre, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet


12.20

Veiledningens betydning for profesjonell utvikling

Veiledere: Astrid Nielsen Eliassen, Mosseskolen, Moss og Lise Wang Eriksen, Rosenborg skole, Trondheim


12.30

Erfaringer med veiledning og sertifisering i Sverige

Per Båvner, utreder, Sveriges Lärare


13.00 - lunsj


13.45

Om videre profesjonalisering for nyutdannede lærere i barnehage og skole med bakgrunn i NOU 2022:13 Med videre betydning – et helhetlig system for kompetanse og karriereutvikling i barnehage og skole

Sølvi Mausethagen, professor og utvalgsleder, OsloMet


14.15

Betydningen av nordisk samarbeid

Christer Holmlund, Generalsekretær, Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS)


14.30

Utviklingssamtale

Dekan Per-Ludvik Kjendlie leder utviklingssamtalen:

  • KS v/Kristin Holm Jensen 
  • Utdanningsforbundet v/Steffen Handal
  • Pedagogstudentene v/ Lars S. Syrrist

15.00

Hva nå - veien videre   

Sissel Havre, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet og Eva Bjerkholt, professor, USN


15.15 - slutt