SESAM – Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon

Senteret representerer et nasjonalt kunnskapsmiljø for økt forskningsbasert sosial innovasjon i det norske velferdssamfunnet. Vi arbeider for å være Norges fremste kunnskapsmiljø og den foretrukne samarbeidspartner på vårt fagområde.

La oss forske sammen

En bærende idé og viktig prinsipp i SESAMs strategi er samarbeid. Vi søker aktivt etter samarbeidspartnere i alle våre prosjekter, og vi sier ofte ja til invitasjon fra andre når vi mener vi kan bidra med relevant kunnskap.

Bestill forskning fra SESAM

Prosjektgruppe U-sving

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap dekker egentlig to ting. Det ene er betegnelse på et fenomen; en type aktivitet i velferdssamfunnet – det andre er betegnelsen på en form for organisert virksomhet, en formell virksomhet.

Les mereast
Fire personer står foran en stor tegning på veggen

Samskaping

Ikke alt samarbeid er samskaping. Samarbeid er et samlebegrep som favner over alle former for samarbeid, mens samskaping er en spesiell form for samarbeid. Omtrent som «frukt» er et begrep for mange slags frukt, mens epler er en type frukt.

Les mereast

Kontakt daglig leder