Senter for omsorgsforskning, sør

34

Senter for omsorgsforskning, sør

Kontakt oss Om oss

Vi skal bidra til kompetanseheving innen omsorgssektoren. 

Senter for omsorgsforskning, sør (SOF, sør), er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Agder og USN. Region sør omfatter fylkene, Agder, Vestfold og Telemark samt Viken (kun Buskerud).

SOF, sør er en av fem regionale sentre som til sammen utgjør Senter for omsorgsforskning. 

Hva er omsorgsforskning?

Feltet omsorgsforskning omfatter studier av omsorgsarbeid overfor mennesker som trenger hjelp til aktiviteter og sosial deltakelse. Omsorgsforskningen har som overordnet mål å bidra til økt selvhjulpenhet, helse og livskvalitet – eller en verdig tilbakegang og død. Senter for omsorgsforskning skal produsere, samle og formidle kunnskap som kan gi omsorgstjenesten bedre beslutningsgrunnlag, og bidra til et omsorgsarbeid av bedre kvalitet.

Dette forsker vi på

  • Frivillighet
  • Pasientsikkerhet
  • Tjenesteinnovasjon
  • Velferdsteknologi
  • Arbeidsrehabilitering
  • Kommunal planlegging
  • Demens
  • Boligsosialt arbeid
  • Den kommende eldregenerasjonen: "Yngre eldre"

 

Våre utviklingsmål