Musikkstudent som spiller kornett. Han har strikkegenser og er konsentrert. Foto

Musikk, enkeltemner

Vi tilbyr et årsstudium i musikk. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet og avlegge eksamen i disse uten å være tatt opp på årsstudiet.

Emner

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Vår 2023
Vestfold
På campus
Heltid
Vår 2024

Emner