Ørjan Hansen på felstarbeid i Nevlunghavn i emnet faunistikk

Enkeltemner fra bachelor i natur- og miljøforvaltning

Vi tilbyr en bachelorutdanning i natur- og miljøforvaltning. Det er mulig å søke opptak til enkeltemner i programmet, og ta eksamen i disse, uten å være tatt opp på bachelorprogrammet.

Emner

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Deltid
Høst 2023
På campus
Deltid
Høst 2023
På campus
Deltid
Høst 2023
På campus
Heltid
Vår 2024
På campus
Heltid
Vår 2024
På campus
Heltid
Vår 2024
På campus
Heltid
Vår 2024
På campus
Heltid
Vår 2024