info
Pia Amalie Saga Berberg studerer sykepleie på campus Porsgrunn

Bachelor i sykepleie

Vestfold - Heltid

Ønsker du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag? En jobb der du får brukt mange sider av deg selv? Da kan sykepleierutdanning være noe for deg.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 050
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 165
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Dette lærer du

En sykepleier jobber med mennesker og har fokus på hvordan sykdom og behandling påvirker pasientens liv. Derfor er temaer som helse, livsglede, mestring og hverdagsrehabilitering viktige i utdanningen.

Som sykepleier trenger du en solid teoretisk kunnskapsbase. Derfor er 50 prosent av studiet en innføring i naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og sykepleievitenskapelige kunnskapsområder; som blant annet anatomi/fysiologi, farmakologi, sykdomslære og mikrobiologi, psykologi, pedagogikk, etikk, ledelse – og administrasjon og sykepleie.

Det legges stor vekt på integrering og bruk av teori fra ulike kunnskapsområder i ferdighetstrening og kliniske studier.

Vi legger vekt på studentaktive læringsformer, har moderne øvingsposter og et høyteknologisk simuleringssenter, som brukes aktivt i undervisningen gjennom hele studiet.

Vi er kjent for tett og god dialog med våre studenter gjennom hele studieløpet. Derfor står aktiviteter som caseoppgaver, praktisk ferdighetstrening, gruppediskusjoner og oppgaveseminar sentralt, i tillegg til selvstudier og forelesninger.

Det forventes at du som heltidsstudent jobber cirka 40 timer hver uke med studiene dine. I kliniske studier (som varer mellom seks og ti uker per praksisperiode) er det obligatorisk med 30 timer per uke.

Kliniske studier

Praksis -og praksisrettede studier utgjør halvparten av sykepleierstudiet. I praksisstudier får du anledning til å anvende teoretisk og praktisk kunnskap og utøve profesjonens verdier. Det tette samarbeidet mellom lærer, praksisveileder og student legger til rette for et godt læringsmiljø, og gir deg som student et godt grunnlag for å lære hvordan møte de faglige og personlige utfordringer sykepleiere møter i et moderne samfunn. Du får studere, lære og praktisere sykepleie i medisinske og kirurgiske avdelinger, i poliklinikker, i sykehjem, hjemmesykepleie og psykisk helsearbeid. Du får også erfaringer fra forebyggende helsearbeid, og innblikk i svangerskaps- og barselomsorg. Nærmere beskrivelse av rammer og forhold tilknyttet til praksisstudier finner du her.

Hvorfor velge bachelor i sykepleie?

Med en bachelorgrad i sykepleie kan du søke om autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier har du en spennende jobb med nye utfordringer hver dag. Du kan jobbe med mennesker i alle aldre – fra fødsel til død – både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten, innenfor psykisk helse og rus og mange andre områder både i Norge og i utlandet.

Som sykepleier vil du alltid møte faglige utfordringer og hele tiden utvikle deg teoretisk og personlig, uavhengig av hvilken sektor i helsetjenesten du velger å jobbe i.

Sykepleieren spiller en avgjørende rolle i helsevesenet og har mange funksjoner:

 • forebyggende og helsefremmende
 • behandlende – lindrende – rehabiliterende
 • fagutviklende – undervisende
 • administrative

Sykepleieyrket er ansvarsfullt og krevende, men også variert og givende. Det er et fagfelt i rivende utvikling med økende krav til kompetanse.

Hva slags jobb får du?

Behovet for sykepleiere er stort, og arbeidsmulighetene er utallige, både i offentlig og privat sektor og i inn- og utland. Sykepleiere jobber i alle felt i helsetjenesten: sykehus, sykehjem, psykisk helsearbeid, offshore, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i offentlig og privat sektor, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Sykepleier mellom senger i sykehusmiljø

Dette tjener du som sykepleier

Det er ikke i tvil om at sykepleiere gjør en viktig jobb. Mange mener sykepleiere tjener for dårlig. Det kan selvfølgelig diskuteres, men som ferdig utdannet sykepleier tjener du godt nok til å få en god hverdag.

Videre sykepleierutdanning

Sykepleierutdanningen kvalifiserer deg til mange ulike videreutdanninger og mastergrader både ved USN og andre institusjoner.

Vi tilbyr flere master- og videreutdanninger:

Vi tilbyr også en doktorgrad i personorientert helsearbeid.

Er du interessert i etter- og videreutdanning innen sykepleie og helsefag finner du hele tilbudet her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av sykepleieutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Opptakskrav

 • NO3MA3: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

  NO3MA3: generell studiekompetanse med ekstra karakterkrav

I 2024 kan du søke ledig studieplass på sykepleie fra og med 20. juli så lenge du har generell studiekompetanse.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud