Camilla og Ola studerer sosiologi på campus Vestfold. Her diskuterer de fag i fellesområdet. Hun har briller han har grønn genser.

Årsstudium i sosiologi

Vestfold - Heltid

Synes du det er spennende å reflektere over ditt eget liv, menneskene rundt deg og samfunnet du lever i? Da er sosiologi det rette faget for deg!

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Års- og halvårsstudier
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 60
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 240
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor ta årsstudium i sosiologi?

Sosiologi er vitenskapen om mennesker og samfunn. Faget spenner svært vidt og analyserer alt fra verdensomspennende globale prosesser til møter mellom to mennesker på gaten. Hovedvekten ligger på studier av moderne samfunn, med mulighet for å fordype seg innen fagområder som medienes rolle i samfunnet, arbeidsliv, velferdsstat og sosial ulikhet, studier av marginalisering eller økonomisk sosiologi.

Studiet vil utvikle din sosiologiske fantasi: Evnen til å forstå hvordan våre liv er vevet inn i større sammenhenger; hvordan våre livsvilkår er formet av sosiale strukturer og historiske prosesser. Vi er skapt av samfunnet, men samtidig er det også vi mennesker som skaper samfunnet; denne grunnleggende dobbeltheten er det fascinerende utgangspunktet for sosiologiske analyser av det sosiale livet.

Hva slags jobb får du?

Årsstudiet i sosiologi gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen og i videregående skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap, dersom du fyller et helt år med anbefalte emner fra faget. Fra høsten 2019 må du ha master for å kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning.

Går du videre med en bachelor i sosiologi kan du få mange forskjellige jobber. Studiet er rettet mot alle som ønsker å forstå og forklare samfunnsforhold; lokalt, nasjonalt og globalt. Studiet gir deg kompetanse i å analysere sosiale forhold både teoretisk og metodisk, og er relevant for mange yrker hvor slike ferdigheter er nyttige. 

Dette lærer du i årsstudium i sosiologi

Gjennom studiet får du:

 • Grunnleggende kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger i sosiologien.
 • Innsikt i hvordan samfunnet er bygd opp og fungerer.
 • En grunnleggende forståelse av hvordan samfunnet både former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg.
 • Kjennskap til ulike forskningsområder og forskningsmetoder i faget.

Du vil lære om hva som er egenartet ved moderne samfunn sammenlignet med tidligere samfunnsformer. Du vil lære om globalisering og om hva som kjennetegner vår egen samtid. Du vil lære om norske samfunnsforhold og få innsikt i den siste og mest oppdaterte forskningen om hva som kjennetegner samfunnsutviklingen i Norge. Du vil lære at sosiale fenomener kan forstås på ulike måter, avhengig av hvilke teorier og metoder vi tar i bruk.

Studiet består av:

 • Forelesninger.
 • Seminarer (gruppearbeid ledet av lærere).
 • Kollokvier (gruppearbeid ledet av studenter).
 • Skriftlige innleveringer.
 • Muntlige fremføringer.
 • Øvinger på pc-lab.

For øvrig forventes det at du bruker mye tid på selvstudium.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudiet kan innpasses i lærerutdanningene ved USN og du kan gjennomføre utdanningen på kortere tid. Du må oppfylle opptakskravet til våre lærerutdanninger.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Poenggrenser ved forrige opptak:

43.3
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
36.4
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Har du spørsmål?