Dr. Denis Mukwege utnevnt til æresdoktor ved USN   

Portrett av Dr. Denis Mukwege fra talerstol
FØRSTE ÆRESDOKTOR: Dr. Denis Mukwege fra Kongo er utnevnt til æresdoktor ved USN. (Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)

På den internasjonale kvinnedagen ble Dr. Denis Mukwege utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Utnevnelsen skjer med bakgrunn i hans store vitenskapelige og kliniske innsats for kvinner som har vært utsatt for vold og overgrep, behandling av fødselsskader og andre sider ved kvinnehelse.

– Fagmiljøer innenfor teknologi og helsevitenskap har gjennom flere år hatt et samarbeid med Dr. Denis Mukwege. Vi er derfor veldig glade for at Dr. Mukwege har akseptert fagmiljøenes nominasjon, og at universitetets styre har utnevnt ham til æresdoktor ved USN, sier rektor Petter Aasen.

Styret ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) besluttet 8. mars – på den internasjonale kvinnedagen – å utnevne Dr. Denis Mukwege ved Panzi sykehus i Kongo til den første æresdoktor ved USN.

Har ført en utrettelig kamp 

Dr. Mukwege har ført en utrettelig kamp mot seksualisert vold mot kvinner og barn, og hans vitenskapelige arbeid omfatter også en rekke globale helsespørsmål. Han mottok Nobels Fredspris i 2018, og har en rekke internasjonale æresbevisninger.

Utnevnelsen skjer etter en felles nominasjon fra dekanene ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag og Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Dr. Mukwege har over tid hatt et faglig samarbeid med forskningsgruppen BioMEMS ved Institutt for mikrosystemer om diagnostisk teknologi og diagnostiske tester for ulike sykdommer, og med jordmordmiljøet ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap om reproduktiv kvinnehelse. 

Dr. Mukwege skriver i sitt svar til USN at han ydmykt takker for og aksepterer utnevnelsen. Han ser den som et tegn på støtte til dem som har overlevd seksualisert vold, for fred og en anerkjennelse av arbeidet ved Panzi Hospital.

Mer samarbeid fremover 

USN og Dr. Mukwege ser fram til videre samarbeid i kampen mot seksualisert vold og mot kvinnesykdommer.

Samarbeidet vil også skje innenfor områder som reproduktiv helse og sårbare gravide, helseinfrastruktur, helseteknologi, det kliniske arbeidet ved Panzi Hospital i Kongo og fredsarbeid.

– Dessverre tillater ikke den spente situasjonen i Kongo at Dr. Mukwege kan være til stede under universitetets doktorgradskreeringsseremoni i slutten av april. Han håper at situasjonen i hjemlandet tillater at han kan være til stede under neste års arrangement, sier Aasen.