Undervisningskvalitet i Barnehagelærerutdanningen – FoU konferanse 2024

Vi inviterer til en digital nasjonal konferanse som skal dele erfaringer, kunnskap og forståelser om undervisningskvalitet i en barnehagelærerutdanning i endring.


26 Apr

Praktisk informasjon

 • Dato: 26 april 2024
 • Tid: kl. 09.00 - 15.30
 • Sted: Webinar
 • Last ned kalenderfil

 • Påmeldingsfrist: 15. april 2024
 • Viktige datoer

  • Frist for innsending av abstrakt: 31. januar 2024
  • Tilbakemelding på abstrakt: 15. februar 2024
  • Endelig program for konferansen sendes ut: 15. mars 2024
  • Frist for påmelding: 15. april 2024
  • Konferansedagen: 26. april 2024

  Lenke til strømming kommer

  Konferansen er gratis

   

Har du spørsmål?

Hva kan vi lære av forskning på undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen?

Det er økende interesse for forskning på undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen, samtidig som barnehagelærerutdanningen igjen står overfor justeringer av utdanningsprogrammene.

Representanter fra forskningsgruppa Undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanningen (UnBa) på Universitetet i Sørøst-Norge (USN) inviterer med dette til en digital nasjonal konferanse som har til hensikt å dele erfaringer, kunnskap og forståelser om undervisningskvalitet i en barnehagelærerutdanning i endring. Bidrag kan ta utgangspunkt i pågående forskning og/eller utviklingsprosjekter som retter søkelys på undervisningskvalitet i utdanningen. Som en del av konferansen inviterer vi også til etablering av et nasjonalt nettverk for undervisningskvalitet i barnehagelærerutdanning.

Konferansen henvender seg først og fremst til forskere/undervisere på barnehagelærerutdanningene og BLU programledelse, men kan være av interesse for masterstudenter, barnehagelærere, barnehageeiere, og andre interesserte.

Konferansen er gratis for alle.

Lenke for påmelding: https://nettskjema.no/a/388013

Program og tidsplan

keyboard_backspace Last ned program (.pdf)

 • 09.00-09.15 Velkommen
  • USN ønsker velkommen v/Terese Wilhelmsen & Visedekan for utdanning og studiekvalitet Hjørdis Hjukse
 • 09.15-09.45 Keynote
  • Undervisningskvalitet i BLU: Fra privatpraktiserende underviser til deltaker i samarbeidsbaserte kollegiale (forsknings)fellesskap? v/ Dosent Kristin R. Tholin
Kristin Rydjord Tholin

Dosent, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Undervisningsfeltet er pedagogikk i barnehagelærerutdanningen, videreutdanning for styrere og rektorer, og masterutdanning i ledelse. Tholin har hatt fagansvar for universitets- og høgskolepedagogikk, UH-ped. Hun ble merittert underviser ved samme institusjon, våren 2023. Forsknings- og utviklingsarbeid er undervisnings- og utdanningskvalitet, pedagogisk ledelse i barnehagen, omsorg i barnehagen og profesjonsetikk for barnehagelærere. Tholin har publisert en rekke artikler både nasjonalt og internasjonalt om ovennevnte temaer og skrevet bøker rettet mot barnehagelærerprofesjonen og barnehagelærerutdanningen.

 • 09.45-10.00 Pause
 • 10.00-11.00 Parallellsesjoner (P1)
Sesjon 1: Læring, utforsking og motivasjon i og for realfag (P1.S1)
 • Sammenhenger mellom motivasjon og studieatferd i barnehagelærerutdanningen v/Oliver Thiel (P1.S1.1)
 • “Eg fann eit kult dyr!” – Digitale verktøy som tilrettelegger for naturopplevelser? v/Are Bøe Pedersen (P1.S1.2)
 • Kva er utforsking? Utvikling av eit masteremne for barnehagelærarar v/Leif Bjørn Skorpen & Erik Cyrus Foolad (P1.S1.3)
Sesjon 2: Praksis som læringsarena (P1.S2)
 • «Det er jo ikke helt på ekte» - en kritisk diskursanalyse av beskrivelser på hvordan det er å være student i praksisbarnehagen v/Jannike Lyngtun (P1.S2.1)
 • Profesjonsrettet undervisning i samarbeid med praksisfeltet v/Trude Kristiansen (P1.S2.2)
 • Strategier, posisjoner og intensjoner for intervensjon - En kvalitativ analyse av studenters observasjon av barnehageansatte i lek v/Thor Christian Bjørnstad (P1.S2.3)
Sesjon 3: Kvalitet og samarbeid i BLU (P1.S3)
 • Relasjonelt arbeid i uformelle utdanningspraksisers betydning for kvalitet i programmet v/Margareth Eilifsen (P1.S3.1)
 • Kvalitetssystem – mer ‘system’ enn ‘kvalitet’? v/Dagmar Cejka & Annette Furnes (P1.S3.2)
 • «Det doble formålet»: videreutvikling av undervisning gjennom erfaringer fra arbeid i tilskuddsordningen v/Sidsel Boldermo & Pernille Bartnæs (P1.S3.3)
Sesjon 4: Ledelse og læring i BLU (P1.S4)
 • Utdanningsverkstad og transformative leiarskap i berekraftig barnehagelærarutdanning v/Hege Fimreite, Lillian Pedersen, Anne Grethe Sønsthagen & Øyvind Glosvik (P1.S4.1)
 • Gruppepraksis med barnehageadopsjon - Studenters erfaringer med praksis som læringsarena v/Olav B Lysklett & Henrik Berger (P1.S4.2)
 • Kan fasiliterte faste læringsgrupper bidra til studentaktiv og profesjonsrelevant læring? v/Lise Hannevig & Lise Juritsen (P1.S4.3)
 • 11.00-11.45 Lunsjpause
 • 11.45-12.15 Keynote
  • En profesjonsrelevant og praksisnær barnehagelærerutdanning? av Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes
Gerd Sylvi Steinnes

Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda

Gerd Sylvi Steinnes er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen i Volda (HVO). Hun er programansvarlig for master i barnehagekunnskap og  veilederutdanningene ved HVO. Undervisningsfeltet er primært veilederutdanning og masteremnet Barnehagelærerrollen som profesjonsrolle, samt UH-ped.emnet Veiledning av masterstudenter. Hun har også lang erfaring fra undervisning i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen og har vært ansvarlig for tiltaket Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole i mange år. Steinnes har forsket på barnehagelærerutdanning, ulike sider ved barnehagelærerprofesjonen og på veiledning. Steinnes har publisert flere artikler både nasjonalt og internasjonalt og har skrevet bøker rettet mot barnehagelærerprofesjonen.​​​​​

 • 12.15-12.30 Pause
 • 12.30-13.30 Parallellsesjoner (P2)
Sesjon 5: Lærerutdannere i BLU (P2.S5)
 • Hvordan opplever barnehagelærerutdannere fordeling av oppgaver og tidsbruk i sine utdanningspraksiser? v/Kamal Prasad Acharya, Torunn Herfindal & Aihua Hu (P2.S5.1)
 • En studie av Community of Practice i et antologi-prosjekt om profesjonell identitet som barnehagelærerutdannere: Bygging av forsknings- og undervisningsfellesskap gjennom narrative inquiry v/ Carola Kleeman & Sidsel Boldermo (P2.S5.2)
 • Kvalitet i lærarutdanninga og kompetanseheving blant tilsette v/Liv Torunn Grindheim (P2.S5.3)
Sesjon 6: Profesjonsutvikling, relevans og innretning (P2.S6)
 • Ledelse av foreldresamtalen v/Veronika Sørensen (P2.S6.1)
 • Yrkesretting og profesjonsrelevans; Simulering som profesjonsretting i lærerutdanningene v/Torhild Erika Lillemark Høydalsvik, Beate Lund, Kari Elisabeth Bachmann & Merete Ellen Lunde (P2.S6.2)
 • Midtveis i utdanningsløpet – studenters erfaringer med sammenheng og profesjonsinnretning i barnehagelærerutdanningen v/Inger Johanne Tollnes, Liv Torunn Eik & Grete Heidi Nesset (P2.S6.3)
Sesjon 7: Lek i BLU (P2.S7)
 • «Vi lærer og har det gøy samtidig» - lekende læringsaktiviteter i barnehagelærerutdanningen v/Bjørk Kehlet, Heidi Brødsjø & Sunniva Bang (P2.S7.1)
 • Litterær leikverden som metode i barnehagelærerutdanninga v/Åse Lund, Anne-Line Bjerknes, Torill Sæterstad, Ingunn Skalstad, Aud Kjæret, Christine Lindseth Christensen & Kristin Solbakken Lien (P2.S7.2)
Sesjon 8: Bærekraft (P2.S8)
 • Barnehagelærerstudenters erfaringer med kildesortering i barnehagen v/Julie Guttormsen (P2.S8.1)
 • Bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen: fornyelse for fremtidens barnehagelærere v/Sigve Ladstein & Hilde Kartveit Sundnes (P2.S8.2)
 • Økoestetisk tilstedeværelse og omsorg for mer-enn-mennesker v/Anne Lise Nordbø & Biljana C. Fredriksen (P2.S8.3)
 • 13.30-13.45 Pause
 • 13.45-14.45 Parallellsesjoner (P3)
Sesjon 9: Fagdidaktiske muligheter og pedagogiske spenninger  (P3.S9)
 • En transfaglig og materiell didaktikk: Stein i samfunn/samfunn i stein (SiS) v/Lise Camilla Ruud og Hege Roll-Hansen (P3.S9.1)
 • Tut og kjør – syng og vær glad – om musikk på en småbarnsavdeling v/Lill Krestin Ryland & Jane Hopland (P3.S9.2)
 • ‘Barnet først og diagnosen etterpå’. Å aktivere allmennpedagogisk kunnskap hos studenter i møte med barn med særskilte behov v/Henriette Oseth-Andersen & Anne Torill Kimerud (P3.S9.3)
Sesjon 10: Profesjonsidentitet og kvalifisering (P3.S10)
 • Kvalifisering, sosialisering og subjektivering i barnehagelærerutdanningen v/Marianne Schram, Gunn Anita Søraunet & Maria Selmer-Olsen (P3.S10.1)
 • Fra student til leder: FoU-prosjekt rundt arbeidskrav i praksis v/Kari Wallem Bøe (P3.S10.2)
 • Studenters søken etter identitet som profesjonsutøvere gjennom observasjoner av ansatte i barnehagen v/Randi Moe & Ruth Ingrid Skoglund (P3.S10.3)
Sesjon 11: Studenter som aktør og interkulturell kompetanse (P3.S11)
 • Studenter som lærerutdanner? v/Kristine Hjelle, Birgitte Ivarhus Sollesnes & Aihua Hu (P3.S11.1)
 • Hvordan kan deltakelse i en kortvarig studentutveksling bidra til barnehagelærerstudenters sosialisering til yrket? v/Elena Merzliakova (P3.11.2)
 • Fra usikkerhet til eierskap - ​ læring om samisk kultur ​gjennom estetiske læringsprosesser​ v/Kristin Gregers Eriksen, Åse Lund, Terese Wilhelmsen, Ragnhild Laird Iversen, & Jocelyne Von Hof (P3.11.3)
Sesjon 12: Veiledning (P3.S12)
 • Systematisk profesjonsveiledning i gruppe gjennom hele studieforløpet v/Elisabeth Førde (P3.S12.1)
 • Godkänd på VFU? – vfu-handledares synliggörande av förskollärarstudenters yrkesprofessionella förmågor v/Elin Eriksson, Maria Fredriksson, Jörgen Dimenäs & Sofia Walter (P3.12.2)
 • Trepartssamtalens potensiale som støttende for barnehagelærerstudenters læring og utvikling v/Janken Haagenrud (P3.12.3)…
 • 14.45-15.30 Avslutning og dannelse av Nasjonalt nettverk for utdanningskvalitet i barnehagelærerutdanning