Lørdagsuniversitetet Skien: Framtidshåp, klimabekymring og økosorg

Hva gjør vi med de unges bekymring for framtida, med klimaangst og økosorg over utdøende dyr? Kan vi egentlig snakke om framtidshåp i tiden vi lever i? Kan vi la være? Populærvitenskapelig foredrag.


25 Mar

Praktisk informasjon

Førsteamanuensis Anja Gabrielsen - foto av henneI dette foredraget presenteres muligheter for å fremme framtidshåp for barn og unge.

Vi kommer inn på klimabekymring og økosorg, hvordan vi kan motvirke avmaktsfølelse, og hva som er den viktige forskjellen på et naivt- og et konstruktivt framtidshåp.

Førsteamanuensis Anja Gabrielsen underviser i naturfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, og er spesielt interessert i de store miljø- og bærekraftsutfordringene.

Hun har i mange år forsket på hvordan vi kan jobbe med tematikken sammen med barn og ungdom.