Dyr i menneskets tidsalder: Fra jakt til industrielt husdyrhold

Det menneskelige og det ikke-menneskelige dyret har fulgt hverandre tett så lenge mennesket har eksistert, gjennom både jakt og husdyrhold.


20 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 20 april 2023 - 21 april 2023
  • Tid: Hele dagen
  • Sted:
  • Last ned kalenderfil

  • Påmeldingsfrist: 10. april 2023
  •  

    Meld deg på her (lenke kommer)

Etter andre verdenskrig har det industrielle husdyrholdet forårsaket en revolusjon i dette forholdet, og skapt en eksplosiv vekst i konsum og produksjon av kjøtt og animalske produkter. I dag knyttes også det industrielle husdyrholdet til en lang rekke problemer relatert til dyrs rettigheter og velferd, tap av naturmangfold, klimaendringer og sosiale utfordringer. 

Denne konferansen vil forsøke å kaste et bredt og tverrvitenskapelig lys, med perspektiver fra humaniora til naturvitenskap, på denne tematikken, og spørre hvor vi står i dag i vårt forhold til de ikke-menneskelige dyrene. I hvilken grad berøres dette forholdet av kravet til bærekraftig omstilling? Hvor mye bør vi redusere kjøttforbruket? Har husdyrene det godt, eller godt nok? Hvilke rettigheter skal ikke-menneskelige dyr ha, og hvilken rett har mennesket overfor dem? Er f.eks. Norturas nye og moderne anlegg i Tønsberg, med en slaktekapasitet på 3.000 griser om dagen, en fremtidsrettet og bærekraftig satsing, eller snarere en satsing på en uetisk utnyttelse av dyr, som i tillegg kan kobles til klimaendringer og tap av naturmangfold?

Program

Oppdateres.